Annika R Malmberg: Tändvätska för hela teamet!

Annika R Malmberg Hamilton delar med sig av sina allra bästa tips för hur man hittar det som skapar mening i tillvaron, arbetar bäst tillsammans, och tar till vara på styrkorna hos varandra.

Nyckeln till ett riktigt bra samarbete och äkta arbetsglädje är enligt Annika, just meningsfullhet i det man gör. Att finna den inre glöden som i sin tur ger alla den där energin som driver teamet framåt, utan att någon riskerar att köra motorn för hårt eller att gruppen förlorar målet ur sikte. Något som enligt Annika i slutändan hjälper dig förbättra resultatet och öka energinivån i hela verksamheten.

UR INNEHÅLLET

  • Nycklarna till framgångsrikt samarbete
  • Bygg teamet på allas individuella styrkor – bästa tipsen!
  • Din och dina arbetskamraters självbild styr era möjligheter att lyckas
  • Hantera motgång och misslyckanden
  • Så gör du för att gå stark ur jämförelsen med andra och undvika avundsjuka
  • Ensam är stark – tillsammans blir du starkare! Konkreta tips för hur du kan få den hjälp du behöver av andra och få samarbetet att fungera på alla plan

Om föreläsaren:

Annika R Malmberg har under senare år seglat upp som en av Sveriges mest populära och anlitade talare. Genom åren har hon tränat och inspirerat tusentals människor till ökad personlig framgång och bättre konkreta resultat för företagen de jobbar på. Hennes förmåga att vara både professionell och personlig väcker uppskattning och intresse överallt, vare sig det är på managementnivå eller i produktionen. Annika har 20 års erfarenhet som ledarutvecklare och coach. Hon var under flera år ansvarig för enheten Ledarutveckling inom ISL Institute.