Bino Catasús: Hållbara nyckeltal och de nya EU-direktiven

Bino Catasús, professor i redovisning och revision, reder ut och belyser hur företag och organisationer med fler än 250 anställda påverkas av de nya rapporteringskraven kring hållbarhet från EU som börjar gälla räkenskapsåret 2017. Tillsammans med dagens moderator, Tina Ekström, VD på  Nyckeltalsinstitutet, guidar Bino dig kring värdet av nyckeltal, metodik och hållbarhetsredovisning.

Ur agendan:

  • Regelverket och konsekvenser för svenska bolag.
  • Argument för att ta CSR-arbete på allvar.
  • Hur kan vi mäta och rapportera CSR-frågor?
  • Lönsamhet och CSR – hur kan vi undersöka relationen?

Om dagens aktörer:

Bino Catasús är professor i redovisning och revision, forskare och lärare på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Han är även sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet och forskar om redovisnings-, mätnings- och styrningsfrågor. Bino är även författare till både böcker och vetenskapliga artiklar, bland annat ”Boken omTina_Ekstrom_200”, ”Miljöredovisning”, ”Personalen i årsredovisningen” m.fl. Just nu forskar han inom redovisningskommunikation där han undersöker hur organisationer bättre kan kommunicera finansiell information.

Tina Ekström
är vd på Nyckeltalsinstitutet AB. Han arbetar med försäljning, workshop och utbildningar inom personalekonomi och nyckeltal. Tina har en gedigen bakgrund inom HR med många års erfarenhet som operativ samt strategisk chef.