Christer Olsson: Struktur och kultur

Hur och vad ska vi göra för att nå nästa steg och bli idéburna?

Alla verksamheter består av en strukturell och en kulturell dimension. Hur kommunicerar vi i dessa sammanhörande men olika dimensioner och hur når vi nästa nivå och blir idéburna? Allt fler upplever att alla kommunicerar och försöker säga samma saker. Hur skiljer du ut dig med ett emotionellt tonläge? Att arbeta med och kommunicera verksamhetens värderingar. Hur gör du det i ett totalkommunikationsperspektiv? Allt fler människor upplever att fler varor och tjänster blir mer och mer lika varandra, därför blir medarbetarna den enda unika konkurrenssärskiljande faktorn. Hur får du alla medarbetare att förstå och ta ansvar för detta?

Innehåll:

  • Hur skapar du en struktur som leder till en kultur som är utvecklande, behövande och rolig?
  • Organisationsutveckling är det personalutveckling eller personlighetsutveckling?
  • Struktur innebär bl.a. att välja bort. Hur gör du detta?
  • Hur blir du en bra kulturutvecklare?
  • Hur når du ytterligare en nivå och blir idéburen, hur gör vi för att nå dit?
Dagens föreläsare:

Christer Olsson är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare i personlig kommunikation och ledarskap. Han arbetar även som personlig coach samt med interna utbildningar för bl.a. IKEA, Volvo, Sandvik, Handelsbanken och Skatteverket.

Nätverkande och erfarenhetsutbyte

På nätverksdagen kommer du att få erfarenhetsutbyte, nya kunskaper och insikter. Vi nätverkar och debatterar tillsammans under dagen i små och stora grupper. Vi ventilerar frågor, utbyter erfarenheter och idéer med varandra, både i ämnen som du själv vill ta upp samt frågor som är kopplade till dagens föreläsning.