Föreläsare 4 Christer Olsson 2

Christer Olsson: Struktur och kultur

Vad gör ett bra företag till ”A Great Company”?

Alla verksamheter består av en strukturell och en kulturell dimension. Hur kommunicerar vi i dessa sammanhörande men olika dimensioner? Allt fler upplever att alla kommunicerar och försöker säga samma saker. Hur skiljer du ut dig med ett emotionellt tonläge? Att arbeta med och kommunicera verksamhetens värderingar. Hur gör du det i ett totalkommunikationsperspektiv? Allt fler människor upplever att fler varor och tjänster blir mer och mer lika varandra, därför blir medarbetarna den enda unika konkurrenssärskiljande faktorn. Hur får du alla medarbetare att förstå och ta ansvar för detta?

Innehåll:
  • Hur skapar du en struktur som leder till en kultur som är utvecklande, behövande och rolig?
  • Organisationsutveckling är det personalutveckling eller personlighetsutveckling?
  • Struktur innebär bl.a. att välja bort. Hur gör du detta?
  • Hur blir du en bra kulturutvecklare?

Dagens föreläsare:

Christer Olsson är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare i personlig kommunikation och ledarskap. Han arbetar även som personlig coach samt med interna utbildningar för bl.a. IKEA, Volvo, Sandvik, Handelsbanken och Skatteverket.