Colin Moon: Kulturkrockar och interkulturell affärskommunikation!

Tar du hänsyn till kulturella skillnader när du kommunicerar? Har dessa skillnader betydelse för att få genomslag lokalt för olika beslut och förändringar? Behöver vi anpassa vårt ledarskap och på vilket sätt gör vi det bäst? 

Colin Moon talar om förståelse och krockar mellan kulturer. Global affärskommunikation och kulturkrockar i affärslivet. Han beskriver också Sverige, svenskar och dess egenheter och arbetssätt på ett träffande sätt, och berättar vad vi bör tänka på när vi jobbar i mångkulturella team.

Du lär dig hantera olikheter mellan människor och bidra till mer effektiva mångkulturella team. Räkna med igenkänning, och helt nya perspektiv.

Om föreläsaren

Colin Moon är kommunikationsexpert och författare. Han utsågs till årets talare 2012.