Göran Lindsjö: Hur påverkar Artificiell Intelligens individer, samhälle och företag?

Välkommen till en intressant och matnyttig nätverksdag om AI med Göran Lindsjö. Han berättar vad AI är, hur det används och varför utvecklingen går så snabbt. Du får även veta vilka som är de centrala aktörerna och hur AI påverkar individer, samhälle och företag och hur du kan börja använda AI på din IT-avdelning.

Mer ur innehållet:

  • Vilka nya förväntningar skapar AI?
  • Hur förbättrar du din leverans och service med hjälp av AI?
  • Hur påverkar AI interna processer och organisation?
  • Vilken roll kan du som IT-chef och IT-avdelning ta?
  • Vilka förmågor bör din IT-avdelning skaffa sig?

Om föreläsaren:

Göran Lindsjö är AI-rådgivare i Sverige och internationellt och har startat och drivit flera företag inom AI. Han är bosatt i USA och arbetar med ett omfattande nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom AI.

Göran har även lång erfarenhet från styrelsearbete i flera IT-företag och genom arbete på Regeringskansliet av styrningsfrågor inom digitalisering för svensk offentlig förvaltning. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör företagsinternt, på konferenser och universitet i Europa och USA.