Jan Artem Henriksson: Väx upp! Öka ansvarstagandet i din organisation!

Han har sett hur allt fler ledare brottas med såväl seniora chefer, medarbetare och hela organisationer där man inte vill eller orkar ta ansvar. Det är en epidemi som sprider sig och teorin kring vuxenutveckling har en hel del svar.

”Då komplexiteten ökar abdikerar många från sitt ansvar.”

Under dagen låter Jan dig få känna på och uppleva de fem transformationerna i meningsskapande som en människa kan gå igenom enligt teori för vuxenutveckling. Du kommer få en hel del förklaringar till varför vuxna ibland beter sig som barn och vad du kan göra åt det.

Du får ta del av ny forskning och får med dig konkreta verktyg för hur du själv kan växa som ledare, vilka skuggor du har och behöver äga samt hur du skapar rutiner och strukturer som hjälper de omkring dig att faktiskt ta ansvar, våga tänka själva och prioritera det som är viktigt.

”Att prioritera utifrån en längre tidshorisont är grunden för ansvarstagande. Det är en förmåga som vi kommer få träna på plats!” 

Dagen kommer bestå av en mix av teori och praktiska övningar som hjälper dig själv att ta ansvar och uppmuntra det hos andra, men ger också input på hur du kan vara effektivare som ledare i en allt mer stökig och komplex vardag.

Du får med dig nya forskningsrön och enkla rutiner för att skapa en kultur där fler gör det som är viktigt – självständigt och effektivt!

Om föreläsaren:

Jan Artem Henriksson är en av grundarna av utbildningsföretaget SelfLeaders. De har sen 2009 haft kurser och föreläst på Handelshögskolan i Stockholm, KTH och Harvard University samt utbildat topp-chefer på bl.a: Spotify, iZettle, Trygg-Hansa, Bonnier, Ericsson och Sveriges Riksdag.

SelfLeaders är experter inom att skapa verkligt värderingsdrivna organisationer och få ledare att växa. De bidrar med transformativa digitala verktyg och evidensbaserade övningar för att skapa mer engagemang, samarbete och utveckling i organisationer.