Johan Ronnestam: Navigera i framtidens kommunikationslandskap

Sedan internet svepte över världen med en storm har produkter och tjänster digitaliserats, affärerna blivit globala, kommunikationen mobil, världen har krympt och regeringar har störtats.

Fram växer ett nytt kommunikationslandskap som förändrar hur människor kommunicerar och gör affärer. Vi badar i information om vänner, företag, produkter och tjänster. Internet och digitaliseringen skapar nya förutsättningar för hur information sprids. I grunden förändras förutsättningen för hur människor kommunicerar med varandra och sina arbetsgivare. Vi orkar inte vänta, vi vill att saker ska vara enkla att använda, vi vill påverka och vi vill ha det på vårt sätt.

Hur påverkar det dig som ledare? Johan Ronnestam, en av Sveriges mest anlitade föreläsare väcker tankar, ställer frågor och målar upp kartan som tar oss in i framtiden.

Om föreläsaren:

Med mer än 17 års erfarenhet av global digital och traditionell kommunikation betraktas Johan Ronnestam som en av Sveriges ledande auktoriteter på området kreativt och konceptuellt tänkande kring morgondagens kommunikation. Johan är en av Sveriges mest anlitade talare och föreläsare inom området kreativitet, kommunikation, reklam, varumärkeskommunikation, teknologi, trender inom företag och samhälle, affärsutveckling samt generella inspirationsföreläsningar.