Kim Elman: Cyberkrigföring och påverkansoperationer

Att förstå hur cyberoperationer och påverkanskampanjer samspelar och växelverkar blir allt viktigare för såväl företag som stater, och är något som uppmärksammats mycket på senare tid inte minst i anslutning till valpåverkan i olika delar av världen. Men enligt dagens föreläsare Kim Elman finns det all anledning för andra än stater att förstå de risker detta medför och förutse hur den egna organisationen kan bli direkt eller indirekt utsatt.

Under nätverksdagen kommer du att tillsammans med dina kollegor få utforska:

  • Grunderna i informations- och påverkansoperationer. Vilka är de psykologiska mekanismer som utnyttjas och hur går en hotaktör tillväga? Vad har egentligen moderna påverkanskampanjer gemensamt med uråldriga sekter?
  • Trender och tillvägagångssätt i cyberhot-landskapet. Vilka är de olika hotaktörerna, vad motiverar dem och hur går de tillväga? Hur kan framväxande teknologier komma att förändra angreppssätten och hur anpassar vi försvaret?
  • Skärningspunkten Cyber-Påverkan-Målgrupp. Vem är du i en angripares ögon? Vilka tillgångar har du som är värdefulla för en hotaktör och hur får de lättast tag på eller påverkar dessa? Hur kan du användas som en bricka i ett större spel?

Fakta, fallstudier och diskussioner avlöser varandra under dagen för att göra materialet så relevant som möjligt för dig och din verksamhet. Målsättningen är att du ska kunna ta med dig insikter och verktyg som du direkt kan omsätta i ditt arbete.

Om föreläsaren
Kim Elman är affärsområdeschef för Cyber Threat Intelligence & Response på underrättelse- och säkerhetsföretaget Vesper Group, och har även ett engagemang vid Försvarsmaktens förband för Psykologiska Operationer. Han har tidigare arbetat som konsult och utbildare inom interpersonell kommunikation och påverkan. Som certifierad informationssäkerhetsspecialst (CISSP) och utbildad vid både Försvarshögskolan och Handelshögskolan belyser han gärna problem ur flera perspektiv och ställer utmanade frågor för att på så sätt stimulera till nya insikter.