Jan Henriksson: Nya perspektiv på ledarskap, motivation och värderingar

Välkommen till ett upplevelsebaserat seminarium om ledarskap, motivation och värderingar. Här får du tillgång till nya perspektiv inom beteendevetenskaplig forskning för att bättre kunna engagera dina medarbetare för organisationens värderingar.

Forskning visar att Sverige har en unik position på den kulturella världskartan när det kommer till just personliga värderingar. Vi fokuserar på självförverkligande mer än något annat folk i världen samtidigt som vi har allt mindre förtroende för tradition och auktoriteter.

Denna position en unik möjlighet att skapa en stark företagskultur med självständiga och ansvarstagande individer. Samtidigt behövs ett skifte i synen på ledarskap, motivation, och värderingsarbete för att åstadkomma en stark och samstämmig kultur i hela organisationen.

Här får du både strategiska och operativa verktyg som kan hjälpa dig att öka chefernas och medarbetarnas engagemang och vilja att kommunicera kring organisationens värderingar, mål och brand.

På föreläsningen får du:

  • Insikter från den senaste motivationsforskningen kring viktiga drivkrafter att ta hänsyn till vid värderingsarbete och kommunikation.
  • Förståelse för hur du kan bättre kommunicera förändringar för att skapa en känsla av meningsfullhet hos individerna.
  • Verktyg för att skapa en verkligt värderingsdriven organisation utifrån nya former av ledarskap och styrning.

Som ledare får du konkreta verktyg och insikter i hur du kan arbeta för att öka motivationen hos chefer och medarbetarna och skapa en starkare kultur. Dagen är upplevelsebaserad där du direkt får testa och reflektera utifrån olika verktyg, modeller och övningar.

Om föreläsaren:

Jan A. Henriksson är en av grundarna av SelfLeaders. Jan är beteendevetare från Uppsala Universitet och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han är styrelseledamot i Peter Senges SoL (Society for Organisational Learning) och har tidigare arbetat bl.a. med försäljning och personalutveckling.