Marie Ryd: Modernt ledarskap – med utgångspunkt från hjärnan!

För att förstå vad vi kan begära av oss själva och andra när vi ska prestera är kunskap om hur hjärnan beter sig när den tänker och känner avgörande. I kunskapssamhällets ”maskineri” är det ju hjärnan som är motorn och den måste underhållas och trimmas! En kunskapsarbetares produktivitet är en funktion av kvaliteten på dennes förmåga att hålla kvar och styra sin uppmärksamhet, att kunna lämna gamla tankemönster och bryta ny mark. Att veta när ens hjärna är som bäst på att fatta beslut och generera insikter. Likaså handlar det om konfliktlösning, hantering av förändring, drivkrafter och om vår egen förmåga att reglera känslomässiga tillstånd – det vill säga om hållbarhet.

Det nya och så härligt hoppingivande budskapet är att hjärnan kan liknas vid en formbar muskel – det går att få mer av den! En annan lika viktig upptäckt är att hjärnan också har ett antal stabila funktioner. När vi trotsar dem mår vi dåligt och den kognitiva förmågan försämras.

Under denna nätverksdag, ledd av Marie Ryd, en uppskattad och av många ansedd som en av de främsta pedagogerna inom detta område i Sverige idag, lär vi oss om allt detta samtidigt som vi får enkla verktyg varmed vi kan skulptera vår hjärna till att generera ett resilient och hållbart ”mind”.

Om föreläsaren

Marie Ryd är grundare och chefredaktör för forskningsinformationstjänsten Holone, dr i medicinsk vetenskap inom molekylärbiologi och immunologi, senior konsult och partner i Missing Link Consultants AB.

Hon är passionerat intresserad av människans medvetande och ”mind”, detta immateriella något, som saknar definition och som vi inte ens har ett riktigt ord för i vårt svenska språk! Hon följer därför sedan många år den neurokognitiva forskningsfronten och insåg tidigt värdet av att föra ut denna snabbt framväxande kunskap till arbetslivet. Genom att kombinera sin vetenskapligt baserade och kontinuerligt uppdaterade kunskap med ett mångårigt intresse för personlig utveckling, självledarskap, kontemplativa processer och mindfulness har Marie vad många menar en unik kompetens. Sedan över tio år tillbaka inspirerar, utbildar och guidar hon enskilda individer, grupper och företag i att utveckla sig själva och sitt ledarskap.