Mia Törnblom: Utveckla ditt självledarskap – grunden till att leda andra på bästa sätt!

Enligt Mia Törnblom är att leda en kompetens du kan träna på, allt börjar dock med dig själv. I rollen som ledare ansvar du för dig själv men samtidigt påverkar du din omgivning till såväl framgång som motgång. Det viktigaste du kan göra är att lära dig hur du leder på bästa sätt utifrån dina egna förutsättningar.

Din framgång som ledare handlar om ditt sätt att vara och bete dig. När du arbetar bort de hinder som står i vägen för en tydlig kommunikation och samspel med din medarbetare lyckas du leda dina medarbetare till att nå sin fulla potential och att vara en del av effektiva och högpresterande team.

För att lyckas med detta behöver du utveckla självledarskapet som är grunden för allt. Självledarskap innebär att vara grundad i sig själv. Att ha god självkännedom, att våga utgå ifrån dig själv och ta beslut baserade på tro och tillit istället för att använda rädsla som drivkraft. Din framgång som ledare handlar om ditt sätt att agera.

Innehåll:

  • Vägar till självledarskap
  • Genom MT-metoden lär du dig se din egen del i alla situationer, relationer och konflikter
  • Få förståelse för hur våra värderingar styr våra beslut
  • Strukturerad metod för daglig reflektion
  • Metoder för att lära de du leder leda sig själva till inre trygghet och eget ansvar
  • Effektiv återkoppling och kommunikation

Välkommen till en nätverksdag som ger dig en trygg grund att stå på i ditt ledarskap!

Om föreläsaren:

Mia Törnblom arbetar som ledarutvecklare och driver sedan 2001 företaget MT Ledarskap som utbildar team och ledare i den egenutvecklade MT metoden. Hon har publicerat tio böcker i ämnet självledarskap/ledarskap som sålt över en miljon exemplar och som föreläsare har hon vunnit pris i såväl Sverige som Norge. Mias utbildningar och föreläsningar är fulla av kraftfulla metoder och verktyg varvat med mycket humor och energi.