Tobias Jansson: Cirkulär ekonomi – där affärsnyttan går hand i hand med miljönyttan

Vad är cirkulär ekonomi? Vilka strömningar inom området är mest aktuella 2019? Och hur kommer du igång?

Cirkulär ekonomi är en vision om ett samhälle utan avfall, där affärsnytta går hand i hand med miljönytta. Dagens föreläsare Tobias Jansson som driver plattformen CircularEconomy.se ger en introduktion till området och redogör för ett antal trender som är aktuella inom cirkulär ekonomi 2019, exemplifierade med ett antal faktiska case från näringsliv och offentlig verksamhet. Han går också igenom relevanta modeller och verktyg för att analysera potentialen för cirkulär ekonomi i din organisation, och berättar hur du tar första steget i cirkulär riktning.

Ur innehållet:

 • Från industrialismens linjära ekonomi till framtidens cirkulära affärsmodeller
 • Cradle to Cradle och det cirkulära skiftet: Att maximera det positiva istället för att endast minimera skada
 • Biologiskt och tekniskt kretslopp
 • Återvinning 2.0
 • Tillgång trumfar ägande: Hyra, dela, tjänstefiera
 • Beyond Sustainability: Regenerativa processer
 • Industriell symbios
 • Trender 2019 inom cirkulär ekonomi: Circular Cities, restflöden och symbioser, digitaliseringen som möjliggörare, material som naturen kan hantera, bygga cirkulärt, matproduktion i staden, regenerativt jordbruk
 • Övning i att designa cirkulärt med utgångspunkt från Circular Design Wheel
 • Övning i att utveckla en given affärsmodell i cirkulär riktning, bland annat med hjälp av affärsutvecklingsverktyget Business Model Canvas
 • Tips på relevant litteratur i form av rapporter och böcker
Om föreläsaren:

Tobias Jansson föreläser och skriver om cirkulär ekonomi och initierar innovationsprocesser i cirkulär riktning hos företag och andra verksamheter. Han har hållit långt över hundra uppskattade föreläsningar och workshops för privata och offentliga aktörer runt om i Norden. Sedan 2012 driver Tobias bloggen CircularEconomy.se, och var 2006 med och grundade magasinet Camino som skriver om hållbar livskvalitet.