Sigge Birkenfalk: Varför hör inte folk vad man säger?

Att föra ut, eller att förmedla budskap, att nå fram, att tränga igenom bruset, är vanliga uttryck bland chefer. Vad ska varumärket kommunicera? Vi måste kommunicera våra kärnvärden, är andra uttryck som förekommer.

Vilket stöd finns för dessa vanliga tankemodeller och uttryck? Finns det belägg eller är det snarare en praktik som blivit mer av en vana, praxis och tradition, än ett medvetet förhållnings- och tillvägagångssätt?

Sigge Birkenfalk kommer att visa deltagarna att de redan känner till mycket om den kommunicerande människan, men att denna djupt nedärvda kunskap risakerar gå förlorad i rådande sändnings- och förmedlingsfokuserad praktik.

Punkter ur Sigges föreläsning:

  • Hur fungerar den kommunicerande människan – grundantaganden kontra verklighet
  • Vad är det som avgör om någon hör eller ser vad vi säger eller skriver?
  • Myter om tydlighet, målgrupper, budskapsförmedling och brus
  • Den enkla men tydligen svåra konsten att ställa frågor
Om föreläsaren

Sigge Birkenfalk är managementkonsult, pedagog och doktorand vid Hanken – Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Han driver sedan 15 år Communicans AB tillsammans med Birgitta Birkenfalk.