Simon Elvnäs: Det effektfulla ledarskapet

Under denna nätverksdag får du lyssna till Simon Elvnäs både inspirerande och matnyttiga föreläsning om nydanande arbetsmetoder och ledarskap. Han berättar om sin unika forskning på ledares faktiska beteenden och ger dig en ny verktygslåda som minskar variationen mellan ditt formulerade uppdrag och det du faktiskt utför.

För den som har för avsikt att påverka andra människors arbetsutövande har all anledning att förstå vad som behövs för att lyckas. Finns det något du gör som du bör göra mer av för att nå önskad effekt? Finns det saker du bör sluta göra?

Simon Elvnäs forskning visar att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Chefer är inte medvetna om sitt eget agerande. Vad gör då egentligen chefer den tid då de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt har det på medarbetarna? Vad innebär det egentligen att vara arbetsledande? Att förstå vad som driver människor och beteenden är centralt för att som ledare skapa motivation, engagemang och delaktighet. Det effektfulla ledarskapet utvecklar arbetet på ett hållbart sätt tillsammans med medarbetarna som får allt bättre förutsättningar att göra sina arbeten självständigt.

Efter att ha lyssnat till Simon lär du dig vad det är som får dina medarbetare att vilja utföra sina arbetsuppgifter och göra det bra. Och att du som chef och ledare måste lära dig skilja på vad som är effektivt och vad som ger effekt.

“Att vara effektiv är att hinna med många saker på kort tid. Att vara effektfull är att få ut största möjliga effekt av den arbetsinsats man gör.” – Simon Elvnäs
Läs gärna Simons artikel om skillnaden mellan att vara effektiv och effektfull här…

Om föreläsaren:

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Forskningen drivs av ett engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med en unik och interaktiv forskningsmetodik har Simon Elvnäs studerat ledares agerande i många olika typer av verksamheter. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål. Simon Elvnäs första bok heter ”Effektfull” (2017).

Välkommen!