Susanne Pettersson: Dra åt samma håll!

Den stora utmaningen i alla organisationer är att få människor att samarbeta och dra åt samma håll. I framgångsrika företag får man ofta höra ledningen säga: ”Vi har sådan tur som har så bra medarbetare. Det finns så mycket engagemang, energi, vilja och kraft hos alla.” Och medarbetarna brukar ofta säga att: ”Vi har haft turen att hamna på rätt plats där vi får nyttja vår fulla potential” I dessa organisationer finns det en gemensam kultur som alla lever efter. I organisationer som inte fungerar drar alla åt olika håll. Ingen vet riktigt vad som gäller och alla kör sitt eget race. Här råder det dålig stämning, mycket konflikter och det finns ingen gemensam kultur att leva efter.

Under denna nätverksdag kommer du med mycket skratt och allvar få ytterligare kunskaper om vad som bidrar till att människor drar åt samma håll så att de både kan må och prestera bra! Innehåll:

  • Att skapa en gemensam kultur
  • Tillstånd smittar
  • Systematiskt tänkande
  • Tydlighet är A och O
  • Syfte, vision, värderingar och mål
Dagens föreläsare:

Susanne Pettersson är en mycket efterfrågad föreläsare, samt en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete. Hon har 25 års erfarenhet av att utveckla individer, team och organisationer till framgång, kraft och balans.

Susanne agerar som konsult inom näringslivet, offentliga sektorn och idrotten. Hon är även verksam som idrottspsykologisk rådgivare för Svenska elitidrottare och deras tränare. Hon är bland annat mental rådgivare till ishockeylaget Malmö Redhawks.

Susanne är författare till böckerna ”Leda  med förtroende”, ”Ta fram kraften inom dig”, ”Bryt ihop och kom igen”, ”Dra åt samma håll” och ”Presentera och Briljera”.

Idag arbetar Susanne med förändringsprocesser! Susanne är specialtränad att känna igen vilka faktorer som leder till framgång oavsett bransch och systemnivå. Susanne leder sedan individer, team och organisationer till bestående förändringar!

Mycket välkommen till en spännande dag!