Svante Randlert: Hur får du fler medarbetare med rätt engagemang?

Enligt Svante Randlert är dina medarbetare den konkurrensfaktorn som har störst potential att bli en unik konkurrensfördel för din organisation. Dina kollegor och deras engagemang har aldrig varit mer avgörande för ditt företags framgång.

I Sverige beräknas dock 1,6 miljoner människor lämna det svenska arbetslivet för pensionering fram till och med år 2025, däribland var tredje chef. Det betyder att konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens hårdnar. Samtidigt träder en ny generation in på arbetsmarknaden och där ser vi att relationen mellan utbud och efterfråga på arbetsmarknaden är i obalans.

Att denna fråga är viktig understryks av att de organisationer som har högst engagemang har högre kundnöjdhet, högre produktivitet samt bättre lönsamhet. De har dessutom både lägre personalomsättning och sjukfrånvaro. Men tyvärr ökar idag andelen organisationer där engagemanget minskar. Om då din och ditt företags förmåga att attrahera och behålla rätt medarbetare är helt avgörande för både gruppen och organisationens framgång, vad blir då konsekvenserna för organisationen om ni inte lyckas? Du har i din ledarroll helt enkelt allt att vinna på att investera i människor och deras engagemang. Svante ger dig både inspiration och konkreta verktyg som hjälper dig attrahera och utveckla fler medarbetare med rätt engagemang.

Om föreläsaren:

Svante Randlert är Academic Work-koncernens externa rådgivare och arbetar som Business & People Advisor. Han är en av landets mest anlitade konsulter inom ämnet och arbetar dagligen med att hjälpa och stödja flera av Sveriges största arbetsgivare. Svante föreläser även kontinuerligt för organisationer och företag runt om i hela landet. När han föreläst tidigare i andra Close-grupper har han varit mycket populär. En grupp uppskattade honom så mycket att de gav honom 5.0 i betyg. En verklig bedrift då vår målgrupp är väldigt kräsen.