Ulrica Åström: Jämställdhet och mångfald

Från åsikt till insikt, från måste till drivkraft!

Under sin föreläsning som har fokus på jämställdhet och mångfald, tar Ulrica Åström dig med på en resa med nya insikter, både om våra egna fördomar och hur de kan utgöra ett hinder för mångfald. Du lär dig mer om de drivkrafter och incitament mångfald har kopplat till en mer effektiv, lönsam och attraktiv organisation. Du får möjlighet att byta ut dina fördomar mot ökad kunskap, att se möjligheter istället för hinder och tips på hur du kan bidra till mångfald i din ledarskapsroll.

Om föreläsaren:

Utbildningen genomförs av Ulrica Åström som har arbetat med jämställdhet, mångfald och inkludering i 15 år, som chef och ledare inom privat, offentlig och ideell sektor. Idag driver Ulrica Åström bolaget Luqrus Utveckling AB där hon är en flitigt anlitad föreläsare och processledare.