Carl Brümmer: Från frustration till inspiration i dessa ständiga förändringar

Från frustration till inspiration! Välkommen till en dag om förändringsledning med Carl Brümmer! Han kommer att beröra följande ämnen:

  • Förändringens fyra rum – våra känslolägen i förändring och stabilitet.
  • Den organisatoriska fyrarummaren – när organisationen hanterar förändring.
  • Att leda i förändring – när jag som chef agerar för att få med både mig själv och andra.
  • Från Veta till Göra – Kunskap är makt, men handling är det som ger resultat.

Om föreläsaren
Carl Brümmer är internationell ekonom med inriktning mot organisation och ledning. Han har 15 års erfarenhet från multinationell läkemedelsindustri inom marknadsföring, försäljning och ledningsarbete och har stor erfarenhet av organisationsutveckling, förändringsarbete och grupputveckling. Som föreläsare och utbildare arbetar Carl med ämnen som ledarutveckling, teamutveckling, förändringsarbete, affärsplanering. säljutveckling, presentationsteknik och individuell coachning. Carl är certifierad användare av EQ-i och handledare i SDI.