Micco Grönholm: Varumärkeskunskap för inköpschefer

Denna nätverksdag kommer handla om varumärken. Micco Grönholm lär dig hur du ska göra för att förbättra varumärkesarbetet på ditt företag.

Micco är en av Sveriges främsta auktoriteter inom branding. Han har arbetat med varumärkesutveckling sedan mitten av 1980-talet, när han som 20-åring fick ansvaret för att repositionera varumärket Converse i Norden.

Ur agendan:
  • Vad betyder egentligen ”starkt varumärke”?
  • Vad är skillnaden mellan produkten och varumärket?
  • Hur påverkar varumärken våra beslut?
  • Hur fattar vi människor beslut?
  • På vilket sätt kan varumärken påverka en inköpsprocess?
Om föreläsaren:

Micco Grönholm har varit varumärkeskonsult för ett mycket stort antal såväl svenska som utländska företag, bl.a. Axis, Bring, Ericsson, Inter Ikea och Metso. Mest känd är han dock sannolikt för att ha ansvarat för skapandet och den globala lanseringen av varumärket Bluetooth, på uppdrag av Ericsson, IBM, Intel, Nokia och Toshiba. Nu har Micco sadlat om, lämnat konsultrollen och arbetar istället som kommunikationsdirektör på Helsingborgs stad. På Twitter är han @the_brand_man och på internet finns han på http://micco.se.

Nätverkande och erfarenhetsutbyte

På nätverksdagen kommer du att få erfarenhetsutbyte, nya kunskaper och insikter. Vi nätverkar och debatterar tillsammans under dagen i små och stora grupper. Vi ventilerar frågor, utbyter erfarenheter och idéer med varandra, både i ämnen som du själv vill ta upp samt frågor som är kopplade till dagens föreläsning.