David Ståhlberg: Är du redo för accelererande förändring?

Leder du med siffror eller med begrepp? Pratar ni inom din organisation mest OM eller MED era kunder? Lär du dig snabbare eller långsammare än världen förändras?

Välkommen till en spännande nätverksdag med David Ståhlberg som hjälper dig att första vad en accelererande förändringstakt innebär för människan, ledarskapet och affären.

Med fingret på pulsen och med en inspirerande ärlighet bjuder David både på hissnande insikter och handfasta verktyg för konkreta förbättringar i din verksamhet.

Ur innehållet:

  • Framtid – Vad händer i tech-världen och vad gör vissa företag till solklara vinnare
  • Kundfokus – Hur vänder ni blicken utifrån och in
  • Förändringsledning – Kommunikation som samlar kraften hos alla medarbetare
  • Hur skapar ni idéburen kommunikation och kultur
  • Digitalisering – Från ord till handling
  • Hur bygger du en lärande informationsavdelning
  • Hur du blir en inspirerande förebild för Radikal Nyfikenhet

Om föreläsaren:

David Ståhlberg är digital rådgivare, författare och tidigare chef på Google. Han var nominerad till Årets talare – Genombrott 2017. David Ståhlberg har en bred bakgrund på affärssidan, från marknad, sälj, HR och som affärsområdeschef – från startup till storbolag. David är personlig mentor och rådgivare åt allt från unga entreprenörer till tunga näringslivsprofiler. Han har haft ledande roller på Google i Sverige och på Procter & Gamble. Tillsammans med Johan Eriksson och Ekerlids förlag har han släppt boken ”Marketing goes Digital”. Han är också partner och programledare på IHM för programmet Digital Business Transformation.

Välkommen!