Troed Troedson: Den som först släpper det gamla vinner

Troed Troedson är en av Sveriges mest anlitade framtidsanalytiker. Ingenting är längre som förut, alla gamla sanningar är slut och det som tidigare hjälpte oss att förstå vår omvärld hindrar oss plötsligt från att se det nya. Framtiden kommer att handla mycket mer om vilka strömmar och flöden som omger företaget och mycket mindre om vilka flöden vi har inuti organisationen. Inom den ekonomiska vetenskapen kallar man det här för flödesekonomi och det är i stora stycken en ny och outforskad beskrivning av ett företags liv och hälsa. Troed kommer att på ett både roande och oroande sätt redogöra för varför detta händer, hur man kan hantera det och vilka mekanismer som riskerar att stjälpa de goda ambitionerna.

Dagens föreläsare:

Troed Troedson är framtidsanalytiker och startade 1997 företaget Paradigmmäklarna som sedan dess genom åren bistått de flesta av Sveriges stora företag och organisationer med analysmodeller och scenarier för framtiden. Troed är också författare och en mycket anlitad föreläsare.