Ulf Lidman: Motiverande samtal

Ulf Lidman berättar hur du gör för att förvandla motstånd och uppgivenhet till kreativitet och produktivitet. Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsform som ursprungligen utformades av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. Strategin är att skapa nya tankebanor runt beteenden, och slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring. Motiverande samtal har visat sig mycket effektivt när det gäller att höja arbetsmotivationen, att hjälpa individer som kört fast i krisreaktioner samt att bryta apati och andra destruktiva livsmönster.

Ur agendan:
  • Vad är motiverande samtal? Hur kan det hjälpa mig som chef?
  • De fyra beståndsdelarna av motiverande samtal och hur de fungerar.
  • Du får ett mycket praktiskt verktyg som du kan börja använda direkt i din ledarskapsroll.

Dagens föreläsare:
Ulf Lidman har arbetat med krishantering i 30 år i många olika kulturer och sammanhang. Hans erfarenhet sträcker sig från flyktingläger i Mellan Östern till arbete bland AIDS-sjuka i Los Angeles. I Sverige har han bland annat arbetat med människor i marginalisering och utanförskap, personer som lever med kroniska sjukdomar och med beroendeproblematik.