Teo Härén

Teo Härén: Affärskreativitet – ett av de viktigaste verktygen f

Under sin utmanande, och inspirerande föreläsning berättar Teo Härén om ett av de mest fascinerande ämnesområden som finns. Med övningar, verktyg och inspirerande exempel målar Teo upp hur affärskreativitet kan användas för att utveckla din organisation och ställer följande frågor till dig att fundera på inför hans föreläsning:

 • Kan man bli mer kreativ?
 • Vilka är det vanligaste myterna kring kreativitet?
 • Hur kan man få medarbetare att bli mer kreativa?
 • Varför är kunskapen om affärskreativitet så låg inom näringslivet?
 • Vilka frågor har DU om kreativitet och innovation?
 • Hur ser övriga chefer på detta viktiga, och komplexa ämne?
 • Vad hindrar kreativitet?
 • Hur inspirerar man medarbetare att utforska sin egen kreativitet?

Den stora kreativa potentialen för dig som VD är att inspirera övrig personal att bli lite mer kreativ än de varit tidigare. Du kan fundera ytterligare på dessa frågor:

 • Hur ökar man en grupps ”Idéperception”? (Förmåga att ta emot idéer från andra)
 • Hur leder man en kreativ organisation?
 • Hur blir ”kreativitet” någonting som genomsyrar hela organisationen?

Affärskreativitet är lika viktigt i ett litet bolag som i ett stort internationellt. Det berör offentlig verksamhet precis lika mycket som det privata näringslivet och idag berör det alla positioner, i alla organisationer i alla branscher. Däremot är förutsättningarna olika, utmaningarna annorlunda, i olika organisationer. Och belöningarna varierar stort.

Låt dig inspireras till att utveckla din egen och din personals kreativa potential.

Om föreläsaren:

Teo Härén har arbetat heltid med kreativitetsutveckling i över 15 år, med föreläsningar och workshops i mer än 25 länder, och med allt från ledningen på Bentley Cars till Läkare Utan Gränser. Han har skrivit fyra böcker om kreativitet, sitter i juryn i Stockholms stads Innovationsstipendium och valdes 2015 ut av Svenskt Näringsliv till ”Uppsala läns mest företagsamma människa”.

Teo har läst och betygsatt 30 000 idéer, så han vad som är en bra idé. Han har tidigare arbetat som HR-chef och han är helt övertygad om att kreativitet går att utveckla. Men också ödmjuk inför att det inte är ett ämne där det finns enkla lösningar som passar alla.